Af og til kan et afgørende teknologisk løft ændre vores verdensbillede

Teknologisk Institut råder over verdensklasse faciliteter, hvor flere end 1.000 medarbejdere årligt hjælper over 10.000 virksomheder med at løfte udviklingen indenfor så forskellige områder som; energi, fødevarer, Life Science, materialer, byggeri og produktion. Vores ekspertise bidrager til løsninger, der af og til ændrer vores verdensbillede.

Teknologisk Institut råder over verdensklasse faciliteter, hvor flere end 1.000 medarbejdere årligt hjælper over 10.000 virksomheder med at give deres udvikling et teknologisk løft.

Vi arbejder med...

  • Byggeri og Anlæg
  • Materialer
  • Life Science
  • Energi og klima
  • Produktion
  • Erhvervsudvikling
  • Danish Meat Research Institute

Vidste du at...

Vi udvikler nye metoder til at udvinde energi af biomasse

Tang kan blive fremtidens energikilde. Derfor opdyrker vi bl.a. makroalger og udvikler metoder til at høste, processere og raffinere tang til marin biomasse. Vi omdanner også biomasse-baseret affald til bæredygtige produkter som bioethanol og biogas. Og vi har Europas største pilotanlæg til udvikling af bæredygtig energi i form af brændselspiller produceret på biomasse.

Vi beskæftiger over 1.000 videnskompetente medarbejdere

De over 1000 medarbejdere hos Teknologisk Institut udgør en betydelig vidensressource, som hvert år hjælper flere end 10.000 virksomheder. Over 66 % af medarbejderne har en akademisk baggrund, 32 % er ingeniører, mens 15 % har en decideret forskeruddannelse.

Vi optimerer potentialet for at drive insektfarme i Danmark

FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, forudser, at efterspørgslen på animalsk protein vil stige med 70 % frem mod 2050. Vi forsker i, hvordan insektproduktion kan mindske mængden af vegetabilsk affald, imødegå et stort internationalt foderbehov og blive et værdifuldt proteintilskud i mad til moderne mennesker.

Vi har designet vinduer som reducerer varmetab op til 75 %

Over halvdelen af en bygnings varmetab sker via vinduerne. Projektet Winsmart har til formål at udvikle en ny type vinduer, der kan reducere bygningers varmetab med 75 %. Vi har udviklet designkonceptet for selve rammen i disse energineutrale vinduer, som vejer det halve af traditionelle vinduer.

Vi lancerede gratis web-tjeneste i kampen mod listeriaudbrud

Listeria har trukket mange overskrifter om sygdom og død. Og bakterien skabte panik hos mange kødproducenter. Vi lancerede den gratis web-tjeneste, dmripredict.dk, som viser, hvordan bakterier vokser i forhold til sammensætningen af det enkelte kødprodukt og giver svar på, hvordan du sikrer dine produkter mod bl.a. listeria

Om Teknologisk Institut

Om Teknologisk Institut

– it’s all about innovation

Teknologisk Institut er en vigtig innovationspartner for danske virksomheder, og i stigende grad også udenlandske virksomheder. Instituttet råder over mange spidskompetencer og stor teknisk bredde. Det kommer årligt mere end 10.000 virksomheder til gavn.

Vi bidrager med løsninger som oftest er karakteriseret af holdbarhed og innovation, og vi forbedrer til stadighed vores internationale position og rolle.

Teknologisk Institut beskæftiger over 1.000 medarbejdere. Ud over moderselskabet består Teknologisk Institut af datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB, Sverige, DTI Polska og 50 % af Syddansk Teknologisk Innovation A/S.

Det er helt essentielt, at Teknologisk Institut opretholder en sund økonomi, så vi forbliver i stand til at investere i nye anlæg og metoder.

Disse er ofte prækonkurrencedygtige, og med til at sikre vores kunder adgang til en åben infrastruktur, som kan berige virksomhedernes egne ressourcer og derved medvirke til at bringe nye produkter og ideer til verden.

Bliv endnu klogere her

Bliv inspireret...

Hos Teknologisk Institut tager vi gerne imod udfordringer – store som små. Står du lige nu med et udfordrende projekt, som du har svært ved at komme i mål med, så kontakt os. Del din vision og lad os se, om vi kan give dig det afgørende teknologiske løft.

Ring til os nu på:
72 20 20 20

Hold dig opdateret om vores arbejde.
Følg os på:

Vælg dit interesseområde hos Teknologisk Institut og bliv kontaktet via e-mail eller telefon:

Tak for din henvendelse.
Vi vil kontakte dig i den nærmeste fremtid.

Der er desværre sket en fejl.
Prøv igen om lidt.